Hoppa till innehåll

Publikationer

Här listar vi artiklar, rapporter och liknande som behandlar EXAKT-projektet. Även underlag till presentationer vi har gjort finns här i vissa fall.

2012

Haider, J., Huvila, I., Cox, A., Francke, H. Hall, H. (2012). ”Transformation or Continuity? The Impact of Social Media on Information: Implications for Theory and Practice.” Panel presentation at ASIS&T 12, Information, Interaction, Innovation: Celebrating the Past, Constructing the Present and Creating the Future, October 26-30, Baltimore, MD Abstract

Francke, H. & Sundin, O. (2012). ”Negotiating the Role of Sources: Educators’ Conceptions of Credibility in Participatory Media.” Library & Information Science Research, 34(3): 169–175. http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2011.12.004

Sundin, O. (2012). ”Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden.” I U. Carlsson & J. Johannisson (red.). Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi. SOU 2012:10. 141 – 154. http://www.regeringen.se/sb/d/15600/a/187846

2011

Sundin, O., Francke, H. & Limberg, L. (2011). ”Practicing Information Literacy in the Classroom: Policies, Instruction, and Grading.” Dansk biblioteksforskning/Danish Library Research, 7(2/3), 7-17. [Available at: http://www.danskbiblioteksforskning.dk/2011/nr2/Sundin.pdf]

Sundin, O. & Francke, H. (2011). ”Förändrade kunskapsformer och förnyade informationskompetenser i gymnasieskolan.” In Resultatdialog 2011. (Vetenskapsrådets rapportserie 7:2011). Stockholm: Vetenskapsrådet, 149-155. [Available at: http://www.vr.se/download/18.9b19d771342fcdf4fc8000676/Resultatdialog2011-utbildningsvetenskaplig-forskning.pdf]

Haider, J. & Sundin, O. (2011). ”Wikipedia, heterotopi och versioner av kulturella minnen.” Human IT, 11(3), 1-20. [Available at: http://etjanst.hb.se/bhs/ith/3-11/jhos.htm]

Sundin, O. (2011). ”Janitors of Knowledge: Constructing Knowledge in the Everyday Life of Wikipedia Editors”.  Journal of Documentation, 67(5), 840-862. [Preprint available at: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1693489&fileOId=2277516]

Francke, H., Sundin, O. & Limberg, L. (2011). ”Debating credibility: The shaping of information literacies in upper secondary schools”. Journal of Documentation, 67(4), 675-694. [Available at: http://bada.hb.se/handle/2320/8351]

2010

Francke, H. & Sundin, O. (2010). ”An inside view: Credibility in Wikipedia from the perspective of editors”. Information Research 15(3), Special supplement: Proceedings of the Seventh International Conference on Conceptions of Library and Information Science, London 21-24 June, 2010. [Available at http://informationr.net/ir/15-3/colis7/colis702.html]

Limberg, L. (2010). ”Skolbibliotek i nya pedagogiska och digitala landskap: teori och praktik.” Opening doors for open minds: Learning, reading and cooperation in school libraries. Konferens arrangerad av Regionbibliotek Västra Götaland, Stadsmuseet i Göteborg, 22 januari 2010.

Haider, J. & Sundin, O. (2010). ”Beyond the legacy of the Enlightenment? Online encyclopaedias as digital heterotopias”. First Monday 15(1 – 4), January 2010. [Available at http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2744/2428]

2009

Sundin, O. & Francke, H. (2009).  ”In search of credibility: Pupils’ information practices in learning environments”. Information Research 14(4) paper 418. [Available at http://InformationR.net/ir/14-4/paper418.html]

Francke, H. & Sundin, O. (2009). ”Format Agnostics or Format Believers? How Students in High School Use Genre to Assess Credibility.” Short paper in ASIS&T 09, Proceedings of the 72th Annual Meeting, volume 46.

Anderson, T., Byström, K., Freund, L., Limberg, L., Meyers, E. & Toms, E. (2009). ”Diverse Approaches to ‘Tasks’ in Information Science: Conceptual and Methodological Insights.” Panel presentation at ASIS&T 2009 Annual Meeting: Thriving on Diversity – Information Opportunities in a Pluralistic World, Vancouver, BC, 6-11 November 2009.

Widén-Wulff, G., Huvila, I., Hall, H. Kronqvist-Berg, M., Nivakoski, O. & Francke, H. (2009). ”New Modes of Information Behavior Emerging from the Social Web.” Panel presentation at ASIS&T 2009 Annual Meeting: Thriving on Diversity – Information Opportunities in a Pluralistic World, Vancouver, BC, 6-11 November 2009.

Limberg, L., Sundin, O. & Talja, S. (2009). ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens.” I J. Hedman & A. Lundh (red.), Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: Carlssons. 36-65.

Sundin, O., Francke, H. & Andersen, J. (2009). ”Materialitet och remediering: konsekvenser för informationskompetens.” I J. Hedman & A. Lundh (red.), Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: Carlssons. 181-206.

Limberg, L. (2009). ”Information Literacies beyond Rhetoric: Developing Research and Practice at the Intersection between Information Seeking and Learning.” Keynote address at the Information: Interaction and Impact (I3) conference, Aberdeen, UK, 22-25 June 2009.  Slides.

2008

Anderson, T., Francke, H., Kjellberg, S. & Sundin, O. (2008). ”In form & informing: Materiality and Information Seeking.” Panel presentation at ASIS&T 2008 Annual Meeting: People Transforming Information – Information Transforming People, Columbus, OH, 24-29 October 2008. Abstract.

Sundin, O., Julien, H., Limberg, L. & Rieh, S.Y. (2008). ”Credibility and Authority of Information in Learning Environments.” Panel presentation at ASIS&T 2008 Annual Meeting: People Transforming Information – Information Transforming People, Columbus, OH, 24-29 October 2008. Abstract.

Sundin, O. (2008). ”Information Practices in Professional Life.” Proceedings of 2008 Annual Symposium of RCKC. Research Center for Knowledge Communities: University of Tsukuba, Japan. s. 16-25. Publicerad keynoteföreläsning. http://luur.lub.lu.se/luur?func=downloadFile&fileOId=1146720

2007

Sundin, O. & Haider, J. (2007). ”Debating Information Control in Web 2.0: The Case of Wikipedia vs. Citizendium.” Short paper in A. Grove (ed.). ASIS&T 07, Proceedings of the 70th Annual Meeting, volume 44. http://luur.lub.lu.se/luur?func=downloadFile&fileOId=1053891

_____________

Skrivet av andra:

2011

Pålsson, S. (2011). ”Nya villkor för källkritiken.” Kolla källan, Skolverket. http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/artiklar/nyavillkor

Näslundh, C. (2011). ”Wikipedia i klassrummet och klassrummet i Wikipedia”. Datorn i utbildningen nr 3, s. 35. http://www.diu.se/nr3-11/nr3-11.asp

2010

Sundström, U. (2010). ”‘Var öppen med att du inte kan veta allt’.” Lärarnas tidning nr 7, s. 14-15. http://www.lararnastidning.net/

2009

Pålsson, S. (2009). ”Sociala medier förändrar källkritiken: Olof Sundin på Framtidens skolbibliotek 23-24 april 2009.” Kolla källan, Skolverket. http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/artiklar_kallkritik/socialamedier/

Swedemyr, F. (2009). ”Kunskap i en digitaliserad värld: forskningsprojekt belyser förtroendet för källor på nätet.” Framsteget Special nr 23, s. 33-35. Regionbibliotek Västra Götaland. http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Publikationer/Framsteget/Framsteget-Special-nr-23/

Hansson, A. (2009). ”Biblioteken klarar utmaningen från Internet.” NE Skola. http://www.ne.se/static/openschool/biblioteken-klarar-utmaningen-fran-natet.jsp

2008

Iselid, L. (2008). ”Tankar från Wikipedia Academy i Lund 12-13 nov 2008.” internetBrus.com: svensk blogg om söktjänster och sökning på Internet sedan 2001. 2008-11-14. http://internetbrus.com/2008/11/14/tankar-wikipedia-academy-lund/

”Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan” (2008). Wikipedia Academy i Lund. 2008-11-13. http://wikipediaacademy.blogspot.com/2008/11/wikipedia-och-kllkritik-i.html

2007

Axelsson, L. (2007). ”Olof Sundin om Wikipedia.” Ung Kommunikation – i lärarutbildning och skola. 2007-12-04.
http://ungkommunikation.blogg.se/2007/december/olof-sundin-om-wikipedia.html

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: