Skip to content

Kalendarium

I kalendariet sammanställs seminarier, presentationer och andra sammanhang där EXAKT-projektet har blivit behandlat.

21 februari 2013: Helena presenterar i SFIS föreläsningsserie Vetenskap för profession – forskare möter praktiker på Chalmers bibliotek under rubriken ”Gatekeeping eller deltagande: om hur vi bestämmer vad vi ska lite på i komplexa frågor.” Presentationen bygger delvis på bloggstudien.

6 december 2012: Helena håller en keynote-presentation (”Gatekeeping or Participation: on Interaction in the Construction of Document Credibility” som bland annat bygger på resultat från bloggstudien) på Jubileumsforskarkonferensen i Borås, 6-7 december 2012.

30 oktober 2012: Helena deltar med resultat från bloggstudien i panelen ”Transformation or Continuity? The Impact of Social Media on Information: Implications for Theory and Practice” vid ASIS&T annual meeting i Baltimore 26-30 oktober 2012.

12 oktober 2012: Helena presenterar EXAKT-projektet under rubriken ”Att förhandla om källors trovärdighet: lärdomar från EXAKT-projektet” vid konferensen Mötesplatskonferensen, Borås 11-12 oktober 2012.

2 juli 2012: Helena presenterar resultat från EXAKT (”Credibility and Authority in an Unregulated World”) på forskningsseminariet vid School of Information Studies, Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australien.

25 juni 2012: Anna Lundh och Helena presenterar papret ”To Assess Information while Being Assessed: Upper Secondary School Students’ Narratives about Credibility Judgements” vid konferensen RAILS8: Research Applications in Information and Library Science vid University of South Australia i Adelaide.

31 januari 2012: Helena intervjuas under rubriken ”Referera till Wikipedia? Om trovärdighet på Internet” i STARK-soffan på Studentkårens och Högskolan i Borås arbetsmarknadsdag STARK. Intervjun äger rum kl. 13.40.

8 december 2011: Helena presenterar på studiedagen ”Sanning, lögn och källkritik: en dag om att använda och värdera information på Internet” i Sundsvall anordnat av ZY-föreningen (Svensk biblioteksförenings regionförening för Jämtland och Västernorrland) och Skolbibliotek Mitt.

22 november 2011: Olof deltog i panelen på webbseminariet ”Öppna digitala lärresurser – en del av dagens undervisning” arrangerat av nätverket Dela! och Skolforum.

2 november 2011: Helena deltar tillsammans med Jan Ainali och Einar Spetz på seminariet ”Wikipedia i skolan: himmel eller helvete?” på Skolforum, Svenska mässan, Älvsjö. [inställt]

12-13 oktober 2011: Olof och Helena deltar och presenterar EXAKT-projektet vid Vetenskapsrådets Resultatdialog 2011 anordnad av Vetenskapsrådet och Linköpings universitet.

3 oktober 2011: Helena presenterar på seminariet ”Källor i självständiga arbeten” anordnat av Linnéuniversitetets bibliotek, Växjö.

2 oktober 2011: Helena och Sara Kjellberg (Lunds universitet) presenterar papret ”Documentary Practices for Constructing Credibility in Serious Blogs” vid konferensen DOCAM: The Annual Meeting of the Document Academy på Linnéuniversitetet, Växjö.

21 juni 2011: Helena och Olof presenterar papret ”New Media in the Classroom: Challenged Notions and Transformed Practices?” vid konferensen information: interactions and impact (i3) på Aberdeen Business School, Robert Gordon University i Aberdeen.

15 juni 2011: Olof deltar på konferensen Ung Kommunikation, Linnéuniversitetet, med presentationen ”Sant, falskt eller trovärdigt: om nya medier, dess roll i skolan och förändrade kunskapspraktiker”.

19 maj 2011: Olof deltar tillsammans med Kristina Alexanderson med presentationen ”Wikipedia i klassrummet – klassrummet i Wikipedia: Erfarenheter från forskning och praktik” på konferensen Framtidens lärande, Nacka.

18 maj 2011: Olof är gäst på radioprogrammet Din Gata 100,6.

16 maj 2011: Olof deltar i en i Science Slam vid Lunds universitet med presentationen Återvinning av kunskap på Wikipedia.

7 april 2011: Olof deltar på temadagen Wikipedia som informationskilde – styrkor og svagheder vid IVA i Köpenhamn. Titeln på presentationen var ”Wikipedia og Wikipedianer i folkbildningns tjänst”.

11 mars 2011: Olof presenterar ”Informationskompetenser: Generella färdigheter för fördjupat lärande?” Föreläsningen ingick i  seminarieserien Informationskompetenser: Från idé till verktyg vid Samfak, Lunds universitet.

7 december 2010:  Helena presenterar under rubriken ”Kontextualisering och trovärdighet i digitala medier” vid symposiet Kulturarvets digitalisering och framtiden – dröm eller mardröm? på Göteborgs stadsmuseum, 6-7 december.

25-26 november 2010: Wikipedia Academy 2010 vid Kungliga Biblioteket. Olof presenterade föredraget Återvinningsbar kunskap på Wikipedia: Förändrad källkritik i det nya medielandskapet?

23 juni 2010: Information Literacy Research Seminar inom ramen för CoLIS 7. Louise Limberg är ansvarig och även Olof och Helena deltar.

22 juni 2010: Helena och Olof presenterar ett paper, An Inside View: Credibility in Wikipedia from the Perspective of Editors, på CoLIS 7 i London.

15 juni 2010: Olof leder heldagsseminariet Kräver nya medier en ny literacitet inom ramen för Kunskapsveckan, Lunds universitet.

11 maj 2010: Helena deltar på Sociamediapedia-dagen vid Högskolan i Borås.

6 maj 2010: Olof presenterar på temat ”Fakta eller fiktion? Bibliotek, digitala medier och källkritik” på Svensk biblioteksförenings Forskardag 2010: Bibliotek och digitala medier.

22 april 2010: Olof deltar i konferensen Informationskompetence i gymnasiet, arrangerat av Danmarks Biblioteksskole och Aarhus universitet, med presentationen <!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> ”Hvordan bliver informationers troværdighet og autoritet forhandlet?”

12 mars 2010: Helena deltar i ett seminarium om informationskompetens vid Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge med en presentation på temat ”Informationskompetenser i skolan ur ett sociokulturellt perspektiv”.

22 januari 2010: Louise presenterar ”Skolbibliotek i nya pedagogiska och digitala landskap: teori och praktik” på konferensen  Opening doors for open minds: Learning, reading and cooperation in school libraries. Konferens arrangerad av Regionbibliotek Västra Götaland och Stadsmuseet i Göteborg.

10 december 2009: Olof presenterar EXAKT vid Fachhochschule Burgenland i ett seminarium med rubriken ”Trust and credibility in contemporary information environments”.

26 november 2009: Olof deltar i seminarium och presenterar EXAKT för Internetforschungsgruppe vid Universität Wien.

9-11 november 2009: Helena och Louise deltar i ASIS&T annual meeting i Vancouver och presenterar forskning bl.a. från LinCS.

30 oktober 2009: Olof deltar i workshopen Workshop: Internet und Identitätskonstruktion von Jugendlichen vid Universität Wien.

26 oktober 2009: Helena medverkar vid inspirationsdagen Biblioteket som motor i skolutvecklingen arrangerad av GR Utbildning i Göteborg och pratar om ”Källkritik och nya medier i skolan”.

5 oktober 2009: Helena medverkar vid ”Att utveckla sin undervisning i informationskompetens på gymnasium och högskola – föredrag, diskussion och utbyte av erfarenheter” arrangerad av Lunds universitetsbibliotek, gymnasiebiblioteken i Lund och Svensk biblioteksförening och pratar om Vilka strategier och förhållningssätt använder gymnasieelever/ högskolestudenter när de söker och använder information i skolan.

24 juni 2009: Konferensen Information: interactions and impact (i3) hölls vid Robert Gordon University, Aberdeen, Skottland. Louise Limberg höll en av keynote-föreläsningarna på temat ”Information Literacies beyond Rhetoric: Developing research and practice at the intersection between information seeking and learning”.

14 maj 2009: Kulturspaning. Temadag vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, om kulturforskning med ca 70 forskare från Sverige och Danmark. Bl.a. presenterade Olof Sundin om ”tagging” som vardagspraktik.

23-24 april 2009: Framtidens skolbibliotekt. Bla presenterar Olof Sundin under rubriken ”Källkritik och nya medier i skolan”.

16 april 2009: Releaseseminarium för Framsteget Specials ABM-nummer med artikel om EXAKT-projektet. Helena Francke presenterar projektet vid seminariet.

2 december 2008: ”Wikipedia och källkritik”. Föreläsning av Olof Sundin. Arrangerat av AV-Media i Kalmar län.

26-27 november 2008: ”ABM-förmedling”. Arrangerat av <!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet, Kulturen i Lund och Skånes Arkivförbund. Med stöd av ABM-centrum. Bla presenterar Olof Sundin och Helena Francke under rubriken <!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> ”Vad händermed källkritiken i nya digitala medier”?

25 november 2008: ”Wikipedia: en bra informationskälla?” Svensk biblioteksförening, Regionföreningen för Östergötland och Jönköpings län. Plats: Norrköpings stadsbibliotek, Biblioteksteatern. Presentatörer är Lennart Guldbrandsson, Helena Francke och Einar Spetz.

19 november 2008: ”Wikipedia och kunskapsbildning”. Föreläsning av Olof Sundin vid Orkanen, Malmö högskola. LTIC Seminarium.

12-13 november 2008: Wikipedia Academy arrangerat av Svenska Wikimedia och Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet. Bla presenterar Olof Sundin och Helena Francke under rubriken ”Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan”.

24 – 29 oktober 2008: Helena Francke, Louise Limberg och Olof Sundin presenterar bl a EXAKT vid ASIS&T AM: People Transforming Information – Information Transforming People, Hyatt Regency, Columbus, Ohio.

5 september 2008: Helena Francke och Louise Limberg (m.fl.) presenterar EXAKT-projektet och dess föregångare BIKT för anställda på KK-stiftelsen på besök på Högskolan i Borås.

21 maj 2008: Helena Francke, Olof Sundin och Jack Andersen presenterar ett artikelutkast med titeln ”Materiella förutsättningar, remediering och informationskompetenser”. Seminariet arrangeras av ABM och BBH och äger rum kl 15.30 vid Institutionen för Kulturvetenskaper, sal 202, Lunds universitet.

28 april 2008: Helena Francke disputerar med avhandlingen (Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals. Opponent är Elizabeth Davenport och disputationen äger rum 13.15 i Sappören, Sprängkullsgatan 25, GU.

23 april 2008: Helena Francke föreläser om Nya medier och källkritiska frågor inom ramen för StilBib-projektet vid Högskolan i Borås.

5 mars 2008: Projektet presenterat av Helena och Olof på seminarium vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

19 februari 2008: Information Practices in Professional Life. Keynote av Olof Sundin vid Annual Symposium at Research Center for Knowledge Community, University of Tsukuba, Japan. EXAKT användes som exempel på kommande forskning.

12 december 2007: Projektet presenterat av Olof, Helena, Mikael och Louise på seminarium vid The Collegium for Learning, Literacies and Infrastructures in Digital Environments (LLI), Göteborgs universitet.

3 december 2007: Projektet presenterat av Olof i samband med föreläsning för lärare och bibliotekarier i Växjö. Arrangerat av Ung kommunikation.

22 october 2007: Ett paper i relation till EXAKT presenterades av Olof Sundin och Jutta Haider vid ASIS&T 07. Joining Research and Practice: Social Computing and Information Science, October 18-25, Hyatt Regency Milwaukee, Wisconsin: Debating Information Control in Web 2.0: The Case of Wikipedia vs. Citizendium.

<!–[if gte mso 9]> <![endif]–><!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>received
Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: