Skip to content

Workshop om undervisning i informationskompetens

oktober 8, 2009
by

I måndags träffades ett sextiotal bibliotekarier från gymnasie-, universitets- och folkbibliotek för att under en halvdag diskutera undervisning i informationskompetens. Mötet anordnades av Lunds universitetsbibliotek och gymnasiebiblioteken i Lund i samarbete med Svensk Biblioteksförening och benämndes ”Att utveckla sin undervisning i informationskompetens på gymnasium och högskola – föredrag, diskussion och erfarenhetsutbyte”.

Eftermiddagen inleddes av initiativtagarna Alexandra Forsberg vid Lunds universitetsbibliotek och Frida Wåhlström på Katedralskolan i Lund och med två föreläsningar. Johanna Rivano Eckerdal från Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet pratade om olika sätt att uppfatta informationskompetens utifrån olika teoretiska ståndpunkter. Hon problematiserade vilka konsekvenser detta får för vad man undervisar om och hur synen på vad informationskompetens är också påverkar de målformuleringar som tas fram för undervisning.

Därefter presenterade jag en del resultat från de två klassrumsstudierna som vi har genomfört inom EXAKT-projektet. Jag tog bland annat upp att även i de fall där eleverna är väl medvetna om de olika källkritiska riktlinjer som de har fått undervisning om (och det är inte alltid fallet), så har de ändå svårt att applicera dessa riktlinjer i mötet med konkreta källor.

Jag nämnde också, men hann inte diskutera, två exempel på webbplatser som är snyggt utformade och som förefaller trovärdiga fram tills man börjar läsa lite noggrannare på dem:

I de efterföljande gruppdiskussionerna framkom flera intressanta saker. Bland annat diskuterade deltagarna hur man ska kunna uppnå progression i undervisningen när både gymnasieelever och universitetsstudenter kommer med så väldigt olika förkunskaper. Det förefaller också vara väldigt ovanligt att bibliotekarier är med i hela processen när det gäller frågor som berör informationssökning och informationskompetens – de kommer in i föreläsningar och övningar men är sällan med i arbetenas slutskeden, framför allt inte i examinationer. Detta påminner om det som framkom i Louise Limbergs och Lena Folkessons IDOL-studie från 2006 av undervisning i informationssökning i ungdomsskolan, nämligen att man inte undervisade om samma saker som man sedan examinerade (Undervisning i informationssökning, Borås: Valfrid).

Eftermiddagen blev till ett givande möte mellan bibliotekarier från olika bibliotek och biblioteksformer och mellan yrkesverksamma bibliotekarier och forskare.

Helena

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: